PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 


Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”


PRĒMĒŠANAS KĀRTĪBA

 

SIA „AADSO” darbinieku amatalgu saraksts

SIA „AADSO” darbinieku amatalgu saraksts 2017