PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28 - 2, Daugavpils, LV-5401). Paredzētā darbība plānota 5300 m2, no PAS "Daugavpils siltumtīkli" nomātā teritorijā (zemes gabals ar kadastra nr. 0500 007 1510).

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 25 000 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta

2017. gada 4. decembrī plkst. 17:30 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās –

www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017. gada 13. decembrim.

Informācija par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" paredzēto darbību pieejama šeit: Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A

 

 


 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā


Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - AADSO), sākot no šī gada 1.oktobra AADSO uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.

AADSO sniegs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, piemērojot tarifu 7,00 EUR (bez PVN 21%) par 1 m3 sadzīves atkritumu un šī maksa būs spēkā no 01.10.2017. līdz 31.12.2017. jeb līdz tam brīdim, kamēr nav stājušās spēkā izmaiņas Dabas resursu likumā noteiktajā nodokļu likmē un Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā tarifā.

AADSO aicina savlaicīgi Daugavpils pilsētas fiziskās un juridiskas personas aizpildīt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu vienā no šādiem veidiem:

1) personīgi ierodoties AADSO abonentu daļā, kas atrodas Slāvu ielā 6, Daugavpilī un aizpildot pieteikuma anketu;

2) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to pa pastu uz adresi - Slāvu iela 6, Daugavpils, LV – 5404;

3) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


Papildus darām zināmu, ka AADSO abonentu daļa laika posmā no 04.09.2017. līdz 30.11.2017. pieņem iedzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:

Pirmdien: no plkst. 8.00 – 18.00 ;

Otrdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Trešdien: no plkst. 8.00 – 19.00 ;

Ceturtdien: no plkst. 8.00 – 17.00 ;

Piektdien: no plkst. 8.00 – 15.00


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AADSO Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032,

mob.29636728 vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

  

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ATĻAUJA

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins

Pārējo atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins

 


 

Mūsu mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu (tai skaitā atkritumu vākšanu, šķirošanu, sajaukšanu, lai tos pārvadātu, apstrādi, izvietošanu) uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi (tai skaitā atkritumu sadedzināšanu) un apglabāšanu, šo darbību pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, galvenokārt pašfinansējot savu darbību, izmantojot un apgūstot iespējas uzlabot ekoloģisko situāciju un paplašināt darbības lauku, ieviešot jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas. Dalībnieku sadarbības gada mērķis ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā.

Sabiedrība aizsargās vidi apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostejot, šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos poligonā tādā veidā, kas atbilst atkārtotas pārstrādāšanas principiem. Sabiedrības mērķis ir aktīvi piedalīties vides tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināt, lai tiktu uztverta Sabiedrības vadošā loma jautājumu risināšanā.


Palīdzi mums! Šķiro!