SĪKDATNES POLITIKA


Jaunie iepirkumi (ar iepirkumu plāniem var iepazīties ww.eis.gov.lv):


ATKLĀTS KONKURSS "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM", ID Nr. SIA AADSO 2019/01

Visa informācijas par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16925

 

ATKLĀTS KONKURSS “ DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/02

Visa informācija par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16975

IEPIRKUMS “Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteinerus Daugavpils novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2019/03

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17502

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2019.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU


IEPIRKUMS “Konteineru iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/04

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19505

ATKLĀTS KONKURSS "Dažāda tilpuma sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā", ID Nr. SIA AADSO 2019/05

Visa informācijas par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20311

 

Iepirkums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, ID Nr.SIA AADSO 2019/06

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22427

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Lietota kravas furgona iegāde SIA “AADSO” vajadzībām”, ID Nr. AADSO 2019/03N