SĪKDATNES POLITIKA


10. “Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13

9. ”Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2019.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/12

8. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai", identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/11

IZSOLE

ATKLĀTS KONKURSS
„Teleskopiskā iekrāvēja – pašgājējmašīnas piegādi SIA „AADSO” vajadzībām”, Identifikācijas numurs SIA AADSO 2018/10

7. „Lietotu plastmasas atkritumu konteineru ar tilpumu 1,1 m3 piegāde Daugavpils pilsētas dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmas uzlabošanas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/09

6. “Ģeosintētiskā materiāla piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonam „Cinīši””. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/8

ATKLĀTS KONKURSS „ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM” Identifikācijas numurs SIA AADSO 2018/07

5. “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde projektam “Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/06


4. “Vides stāvokļa novērtēšana un monitoringa darbu veikšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/05


3. “Membrānu mīkstinātāju un membrānu kondicionieru (reaģentu) piegāde”, ID Nr. SIA AADSO 2018/04


2. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, ID Nr. SIA AADSO 2018/03


1. “Sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu (Cleaner eco A un Cleaner eco C) piegāde”, ID Nr. SIA AADSO 2018/02


UZAICINĀJUMS (TIRGUS IZPĒTE)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”  
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2018.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


ATKLĀTA KONKURSA
zem ES līmeņa
„Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros” Identifikācijas numurs SIA AADSO 2018/01