SĪKDATNES POLITIKA


 

Atklāts konkurss "Darbinieku veselības apdrošināšana 2022.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/14

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums "Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2022.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/13

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurss "Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2022.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/12

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums "Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/11

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurss "Inženiertehniskā uzraudzība bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei poligonā “Cinīši” (SAM 5.2.1.2. IETVAROS)", ID Nr.SIA ADSO 2021/10

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurs "Par papildus atkritumu vedēja piegādi”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/09

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/8

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57609


Atklāts konkurss "BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO ATKRITUMU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU IZVEIDE POLIGONĀ “CINĪŠI” (SAM 5.2.1.2. IETVAROS)”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/7

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

PAZIŅOJUMS PRETENDENTIEM


Iepirkums „Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Augšdaugavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/5

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


IEPIRKUMS "Lietotu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2021/03 N

Uzaicinājums

Uzmanību ir precizēta tehniskā specifikācija un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas laiks līdz 26.05.2021. plkst.11.00

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


UZAICINĀJUMS „ Lielgabarīta metāla konteinera piegāde SIA “AADSO” atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2021/02 N

Uzaicinājums

Paraugaatēls

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Uzaicinājums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”  uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2021.gadu”, ID Nr.  AADSO 2021/01N

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Iepirkums "Riepu piegāde poligona transportam”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/06

Visa informācija par iepirkumu ir pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51515


Iepirkums "Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtu apkope un nepieciešamo rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/04

Visa informācija par iepirkumu ir pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51334


Iepirkums "Ķimikāliju piegāde reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas uzturēšanai”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/03

Visa informācija par iepirkumu ir pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/51131


Iepirkums "DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2021.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/02

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50617


Iepirkums "Atkritumu vedēja iegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2021/01

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50593