SĪKDATNES POLITIKA


„ Cieto sadzīves atkritumu poligona “Cinīši” infiltrāta apjoma samazināšana”, ID Nr.  SIA AADSO 2020/08 N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


„Cieto sadzīves atkritumu poligona “Cinīši” infiltrāta iztvaicēšanas sistēmas īre, piegāde un  uzstādīšana”, ID Nr.  AADSO 2020/07N

UZAICINĀJUMS

Tirgus izpēte izbeigta bez rezultātiem, jo nav iesniegts neviens piedāvājums


„Par industriālās tehnikas riepu piegādi”, ID Nr.  AADSO 2020/06N

UZAICINĀJUMS


Iepirkums „ Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2021.gadā", ID Nr. SIA AADSO 2020/06

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47992


Iepirkums „ Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2021.gadā

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47964


Iepirkums „ Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2020/03

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45006


Iepirkums „Sārmaino membrānu mazgāšanas līdzekļu piegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2020/05

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/44448


“Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Daugavpils novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2020/04 N

UZAICINĀJUMS

LĒMUMS


IEPIRKUMS "Elektroenerģijas piegāde SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2020/04

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40530


IEPIRKUMS "Sadzīves atkrituma poligona "Cinīši" krātuves vaļņa daļas pārbaudes un uzlabošanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2020/02

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40525

NOLIKUMS


UZAICINĀJUMS: “Lietotu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, ID Nr.  AADSO 2020/03 N

UZAICINĀJUMS

LĒMUMS


UZAICINĀJUMS Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2020.gadu”, ID Nr.  AADSO 2020/02N

http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=40

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


UZAICINĀJUMS „ Sadzīves atkritumu maisu iegāde SIA “AADSO” atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, ID Nr.  AADSO 2020/01N

http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=40

UZAICINĀJUMS

LĒMUMS


Iepirkums “DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā”, ID Nr.SIA AADSO 2020/01

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

LĪGUMA IZRAKSTS