SĪKDATNES POLITIKA


Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2024.gadā (01.01.2024.-31.12.2024.) Augšdaugavas novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 25,81
31,23
0,12 3,10 3,75
0,14 3,61
4,37
0,24 6,19
7,50
0,66 17,03
20,61
0,77 19,87
24,05
1,1 28,39
34,35
1 maiss (0,06 m3) 1,55

2,02

 


Par SIA “AADSO” nešķiroto sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu tarifiem

 

Nešķiroti sadzīves atkritumi
Laika posmā no 2023.gada 1.augusta līdz 31.decembrim
Nr.p.k. Izmaksu posteņi 1m3 izmaksas EUR
bez PVN 21%
1 t izmaksas EUR
bez PVN 21%
1. Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, uzglabāšana 9.23 70.99
2. Sadzīves atkritumu apglabāšana ar DRN 15.00 115.35
3. Kopā (1.+2.=) 24.23 186.34
Pārējie atkritumi
Laika posmā no 2023.gada 1.augusta līdz 31.decembrim
Nr.p.k. Izmaksu posteņi Konteineru pārvadāšana tilpumā no 7 m3 līdz 35 m3
bez PVN 21%
1. Pārējo atkritumu savākšana, pārvadāšana, uzglabāšana 63.34+ (1,25 par 1 km)
Nr.p.k. Izmaksu posteņi 1m3 izmaksas EUR
bez PVN 21%
1 t izmaksas EUR
bez PVN 21%
1. Pārējo atkritumu apglabāšana ar DRN 17.34
133.35

 

PADOMES LĒMUMS (Tarifs, kas spēkā no 01.08.2023) https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN070D22062023.pdf 

Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2023.gadā (01.08.2023.-31.12.2023.) Augšdaugavas novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 24,23
29,32
0,12 2,91 3,52
0,14 3,39
4,10
0,24 5,82
7,04
0,66 15,99
19,35
0,77 18,66
22,58
1,1 26,65
32,25
1 maiss (0,06 m3) 1,64

1,98

 

Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2023.gadā (01.01.2023.-31.07.2023.) Augšdaugavas novadā


Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN   
Eur ar PVN
1,0 18,44 22,31
0,12 2,21 2,67
0,14 2,58
3,12
0,24 4,43
5,36
0,66 12,17
14,73
0,77 14,20
17,18
1,1 20,28
24,54
1 maiss (0,06 m3) 1,30

1,57

 


SIA “AADSO” cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic šādos Augšdaugavas novada pagastos:

Apdzīvota vieta

CSA izvešanas grafiks
Ilūkstes pilsēta Katra trešdiena
Pilskalnes pagasts Katra trešdiena
Bebrenes pagasts 1. un 3. trešdiena
Dvietes pagasts 1. un 3. trešdiena
Eglaines pagasts 1. un 3. ceturtdiena
Subates pilsēta un Prodes pagasts 1. un 3. ceturtdiena
Šēderes pagasts, Pašuliene, Rauda 1. un 3. ceturtdiena
Biķernieku pagasts 2. un 4. trešdiena
Kalkūnes pagasts Katra otrdiena un sestdiena
Līksnas pagasts 2. un 4. ceturtdiena
Laucesas pagasts 1. un 3. ceturtdiena
Salienas pagasts 1. un 3. ceturtdiena
Kalupes pagasts 2. un 4. ceturtdiena
Maļinovas pagasts 2. un 4. otrdiena
Ambeļu pagasts 2. un 4. otrdiena
Vaboles pagasts 2. un 4. ceturdiena
Nīcgales pagasts 2. un 4. ceturtdiena
Višķu pagasts

Daudzīvokļu mājas - katra pirmdiena;

privātsektors 1. un 3. pirmdiena

Demenes pagasts 1. un 3. otrdiena
Vecsalienas pagasts 2. un 4. ceturtdiena
Tabores pagasts 2. un 4. ceturtdiena
Sventes pagasts

Daudzīvokļu mājas - katra trešdiena;

privātsektors 1. un 3. trešdiena

Skrudalienas pagasts 1. un 3. piektdiena
Naujenes pagasts 2. un 4. sestdiena
Medumu pagasts 1. un 3. otrdiena
Sākot ar 01.05.2023.
Dubnas pagasts

2. un 4. pirmdiena


 

Fizisko personu pieteikums

Juridisko personu pieteikumsKlientu ievērībai – pareiza sadzīves atkritumu konteineru / atkritumu maisu lietošana

SIA “AADSO”, veicot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu konstatēja, ka daļa no klientiem veic nekorektu sadzīves atkritumu konteineru / maisu lietošanu. Šī iemesla dēļ rodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par neizvestajiem atkritumiem un tā iemesliem.    Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies uzskatāmi parādīt dažādas situācijas, kādas tiek novērotas veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības un vērst uzmanību uz to, kā pareizi vajadzētu izvietot atkritumu konteinerus / maisus tālākai to apsaimniekošanai un norādīt arī uz nekorektiem atkritumu konteineru / maisu izvietošanas piemēriem, kā rezultātā rodas problēmsituācijas starp apsaimniekotāju un klientu par neizvestajiem atkritumiem.


Piemērs Nr.1:

 

Šajā attēlā redzams, kā klients pareizi veic atkritumu konteinera un maisa lietošanu: konteiners ir novietots vietā, kur tam ir nodrošināta netraucēta piekļuve, tas nav pārpildīts un blakus ir novietots atkritumu maiss ar atkritumu apsaimniekotāja logotipu. Šādā veidā atstātie sadzīve atkritumi bez jebkādām problēmām konkrētajā atkritumu izvešanas dienā tiks apsaimniekoti un nodrošināta to izvešana. ATKRITUMI TIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.2:

 

Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis konteineru, taču tam blakus ir novietots atkritumu maiss, uz kura nav redzams atkritumu apsaimniekotāja logotips. Diemžēl šādā gadījumā klients veic nekorektu atkritumu maisa lietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājs nevar pārliecināties par atkritumu izcelsmi šajā maisā, tādējādi radot iespējamu pārpratumu situāciju pie atkritumu savākšanas. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.3:

 

Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis pārpildītu konteineru, kam blakām ir novietots maiss bez atkritumu apsaimniekotāja logotipa un atkritumi, kas nav ietilpināmi ne maisā, ne konteinerā. Arī šajā gadījumā klients ir veicis nekorektu radušos atkritumu novietošanu, jo pēc noslēgtā līguma nosacījumiem apsaimniekotājs veic atkritumu savākšanu pēc klienta norādītā atkritumu konteinera tilpuma vai atkritumu maisa, kas ir marķēts ar apsaimniekotāja logotipu. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.4:

 

Šajā attēlā ir redzams, ka atkritumi ir novietoti nemarķētos maisos, kas arī ir uzskatāms par nekorekti radušos atkritumu novietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājam nav zināma šo atkritumu izcelsme un kopējais tilpuma apjoms, kā rezultātā var rasties domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par sniegtā pakalpojuma izmaksām vai savākto atkritumu daudzumu. MAISI NETIKS SAVĀKTI.

Piemērs Nr.5:


 

Šajā attēlā uzskatāmi ir parādīta nekorekta atkritumu konteinera lietošana – konteiners ir pārpildīts, tādējādi radot problēmsituācijas apsaimniekotājam, veicot atkritumu konteinera iztukšošanu un radot potenciālu apkārtējās teritorijas piesārņošanu ar pārpildītā konteinera atkritumu saturu. KONTEINERS NETIKS IZTUKŠOTS.SIA “AADSO” lūdz visus klientus izturēties atbildīgi pret Daugavpils pilsētas vidi, veikt korektu atkritumu konteineru / maisu izvietošanu un ievērot noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu nosacījumus, cienot sevi un atkritumu apsaimniekotāju, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpoju sniegšanu saviem klientiem laicīgi un kvalitatīvi!