SĪKDATNES POLITIKA


SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.


Datu privātuma politika

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”. Adrese: Ģimnāzijas iela 28, Daugavpils, LV-5401, reģistrācijas Nr. 41503029988, Tālrunis: (+371) 654 49 033, Tālr: (+371) 654 49 032, E pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Personas datu apstrādes pamatnolūki:
•    Klientu uzskaite atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai;
•    Grāmatvedības un personāllietu uzskaitei;
•    Lietvedības dokumentu uzskaitei;
•    Video novērošana.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:
•    Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
•    Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.


Personas datu apstrādes nolūks: Atsauksmju, sūdzību un ierosinājumu uzskaite SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Pārzinis: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”. Adrese: Ģimnāzijas iela 28, Daugavpils, LV-5401, reģistrācijas Nr. 41503029988, Tālrunis: (+371) 654 49 033, Tālr: (+371) 654 49 032, E pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkts.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.
Personas datu kategorijas: Atsauksmes, sūdzības un / vai ierosinājuma iesniedzējs.
Personas datu glabāšanas ilgums: 2 gadi.
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.