SĪKDATNES POLITIKA


Informācija klientiem par cieto sadzīves atkritumu izmaksām 2023.gadā (01.01.2023.-31.12.2023.) Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Viena izvešana, tilpums m3 Eur bez PVN Eur ar PVN
1,0 11,87
14,36
0,12 1,42 1,72
0,14 1,66 2,01
0,24 2,85 3,45
0,66 7,83
9,47
0,77 9,14
11,06
1,1 13,06
15,80
1 maiss (0,06 m3) 0,90 1,09

 


 

SIA “AADSO” informē, ka klienti tiek apgādāti ar 0,24 m3 konteineriem lietošanā bez ierobežojuma ne ilgāk kā divu mēnešu laikā, proti, kas noteikts Atkritumu apsaimniekošanas likuma (spēkā no 18.11.2010.) 16. panta 4. apakšpunktā, kad atkritumu radītājam jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kuru ir izvēlējusies pašvaldība un noslēgusi līgumu.

Pēc šī termiņa 0,24 m3 tilpuma konteineri lietošanā tiek piegādāti klientiem, kuri piesaka sadzīves atkritumu aizvākšanas biežumu ne retāk, kā 2 reizes mēnesī. 

Klientu ievērībai – pareiza sadzīves atkritumu konteineru / atkritumu maisu lietošana

SIA “AADSO”, veicot Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbības, ir konstatējusi, ka daļa no klientiem veic nekorektu sadzīves atkritumu konteineru / maisu lietošanu. Šī iemesla dēļ rodas domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par neizvestajiem atkritumiem un tā iemesliem.    Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies uzskatāmi parādīt dažādas situācijas, kādas tiek novērotas veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības un vērst uzmanību uz to, kā pareizi vajadzētu izvietot atkritumu konteinerus / maisus tālākai to apsaimniekošanai un norādīt arī uz nekorektiem atkritumu konteineru / maisu izvietošanas piemēriem, kā rezultātā rodas problēmsituācijas starp apsaimniekotāju un klientu par neizvestajiem atkritumiem.


Piemērs Nr.1:

 

Šajā attēlā redzams, kā klients pareizi veic atkritumu konteinera un maisa lietošanu: konteiners ir novietots vietā, kur tam ir nodrošināta netraucēta piekļuve, tas nav pārpildīts un blakus ir novietots atkritumu maiss ar atkritumu apsaimniekotāja logotipu. Šādā veidā atstātie sadzīve atkritumi bez jebkādām problēmām konkrētajā atkritumu izvešanas dienā tiks apsaimniekoti un nodrošināta to izvešana. ATKRITUMI TIKS SAVĀKTI.


Piemērs Nr.2:

 

Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis konteineru, taču tam blakus ir novietots atkritumu maiss, uz kura nav redzams atkritumu apsaimniekotāja logotips. Diemžēl šādā gadījumā klients veic nekorektu atkritumu maisa lietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājs nevar pārliecināties par atkritumu izcelsmi šajā maisā, tādējādi radot iespējamu pārpratumu situāciju pie atkritumu savākšanas. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.3:

 

Šajā attēlā redzams, ka klients ir novietojis pārpildītu konteineru, kam blakām ir novietots maiss bez atkritumu apsaimniekotāja logotipa un atkritumi, kas nav ietilpināmi ne maisā, ne konteinerā. Arī šajā gadījumā klients ir veicis nekorektu radušos atkritumu novietošanu, jo pēc noslēgtā līguma nosacījumiem apsaimniekotājs veic atkritumu savākšanu pēc klienta norādītā atkritumu konteinera tilpuma vai atkritumu maisa, kas ir marķēts ar apsaimniekotāja logotipu. MAISS NETIKS SAVĀKTS.


Piemērs Nr.4:

 

Šajā attēlā ir redzams, ka atkritumi ir novietoti nemarķētos maisos, kas arī ir uzskatāms par nekorekti radušos atkritumu novietošanu, jo atkritumu apsaimniekotājam nav zināma šo atkritumu izcelsme un kopējais tilpuma apjoms, kā rezultātā var rasties domstarpības starp klientu un atkritumu apsaimniekotāju par sniegtā pakalpojuma izmaksām vai savākto atkritumu daudzumu. MAISI NETIKS SAVĀKTI.

Piemērs Nr.5:


 

Šajā attēlā uzskatāmi ir parādīta nekorekta atkritumu konteinera lietošana – konteiners ir pārpildīts, tādējādi radot problēmsituācijas apsaimniekotājam, veicot atkritumu konteinera iztukšošanu un radot potenciālu apkārtējās teritorijas piesārņošanu ar pārpildītā konteinera atkritumu saturu. KONTEINERS NETIKS IZTUKŠOTS.SIA “AADSO” lūdz visus klientus izturēties atbildīgi pret Daugavpils pilsētas vidi, veikt korektu atkritumu konteineru / maisu izvietošanu un ievērot noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu nosacījumus, cienot sevi un atkritumu apsaimniekotāju, kas nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu pakalpoju sniegšanu saviem klientiem laicīgi un kvalitatīvi!
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas kārtība
Cienījamie "AADSO" klienti!
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pielikumā līgumam par atkritumu apsaimniekošanu pievienots izvešanas grafiks, kuru Jūs paši esat pieteikuši. Aicinām ieskatīties tajā un konteinerus un maisus izlikt tieši grafikā norādītajā dienā plkst. 7:00.
ĀRPUS GRAFIKA ATKRITUMI NETIKS IZVESTI!
Ceram uz savstarpēju sapratni.
SIA "AADSO" administrācija.


Уважаемые клиенты "AADSO"!
Обращаем Ваше внимание на то, что в приложении к договору по обхозяйствованию отходов имеется график вывоза, который заявлен Вами. Просим выставлять контейнеры и мешки именно в графике указанные дни к 7:00 часам.
ВНЕ ГРАФИКА ОТХОДЫ ЗАБИРАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Надеемся на взаимопонимание.
Администрация "AADSO"
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā


Saskaņā ar 29.08.2017. noslēgto līgumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” starp Daugavpils pilsētas domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk - SIA "AADSO"), ar 2017. gada 1.oktobri SIA "AADSO" veic atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā.


SIA "AADSO" aicina savlaicīgi Daugavpils pilsētas fiziskās un juridiskas personas aizpildīt pieteikuma anketu līgumu noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu vienā no šādiem veidiem:


1) personīgi ierodoties SIA "AADSO" abonentu daļā, kas atrodas 1. Pasažieru iela 4A, Daugavpilī un aizpildot pieteikuma anketu;
2) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to pa pastu uz adresi - 1. Pasažieru iela 4A, Daugavpils, LV-5401;
3) aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu


Papildus darām zināmu, ka SIA "AADSO" abonentu daļa laika 2022.gadā pieņem iedzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:


Pirmdien: no plkst. 8.00 – 18.00;
Otrdien: no plkst. 8.00 – 17.00;
Trešdien: no plkst. 8.00 – 17.00;
Ceturtdien: no plkst. 8.00 – 17.00;
Piektdien: no plkst. 8.00 – 16.00;
(Pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 13.00.)


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA "AADSO" Abonentu daļu pa tālruņiem:  65449033, 65449032,
mob.29636728 vai 29996760 vai pa e-pastu
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu