PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

 

7. “Materiāltehniskā aprīkojuma bāzes pilna servisa un tam paredzētās infrastruktūras noma”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/10


6. "Membrānu mīkstinātāju inhibitoru piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/04


 

5. "Sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu (Cleaner eco A un Cleaner eco C) piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/06


 

4. “Lietotas komercautomašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/08


 

3. “Pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveide atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/07


 

2. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/03


 

1. “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/01


 

UZAICINĀJUMS
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2017.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU