SĪKDATNES POLITIKA


 

14. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/15

 


 

ATKLĀTS KONKURSS

„Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”, Identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/16


13. “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem 2018.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/02


12. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2018.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/14


11. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/05


ATKLĀTS KONKURSS

“Materiāltehniskās bāzes noma SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/12


10. “Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana plānotai darbībai “Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/13


9. “Membrānu kondicionieru piegāde”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/9


8. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/11”


7. “Materiāltehniskā aprīkojuma bāzes pilna servisa un tam paredzētās infrastruktūras noma”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/10


6. "Membrānu mīkstinātāju inhibitoru piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/04


5. "Sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu (Cleaner eco A un Cleaner eco C) piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/06


4. “Lietotas komercautomašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/08


3. “Pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveide atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/07


2. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/03


1. “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/01


UZAICINĀJUMS
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2017.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU