PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

 

 

 

10. “Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana plānotai darbībai “Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/13


9. “Membrānu kondicionieru piegāde”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/9


8. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/11”


7. “Materiāltehniskā aprīkojuma bāzes pilna servisa un tam paredzētās infrastruktūras noma”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/10


6. "Membrānu mīkstinātāju inhibitoru piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/04


5. "Sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu (Cleaner eco A un Cleaner eco C) piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/06


4. “Lietotas komercautomašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/08


3. “Pagaidu pārklājuma materiāla pārseguma izveide atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” krātuvē”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/07


2. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/03


1. “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/01


UZAICINĀJUMS
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2017.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU