SĪKDATNES POLITIKA


 

UZAICINĀJUMS
„Par papildus industriālo riepu piegādi”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

 


 

8. „Par industriālās tehnikas riepu iegādi”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/08


 

7. „Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/02

 


 

6. „Par degvielas iegādi SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/06


5. „Metāla konteineru (ar tilpumu 35 m3) piegāde šķiroto atkritumu savākšanai atkritumu poligonā “Cinīši””, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/05

 


 

4. “Membrānu mīkstinātāju inhibitoru piegāde”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/04

 


 

3. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/03

 


 

2. „Potenciālo materiālresursu izmantošanas apjomu palielināšanas risinājumu detalizācijas izstrāde, vides un ekonomisko faktoru ietekmes prognozēšanai”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/07

 


 

CENU APTAUJA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2016.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 


 

1. „Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/01