PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

 

UZAICINĀJUMS
„Par papildus industriālo riepu piegādi”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

 


 

8. „Par industriālās tehnikas riepu iegādi”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/08


 

7. „Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/02

 


 

6. „Par degvielas iegādi SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/06


5. „Metāla konteineru (ar tilpumu 35 m3) piegāde šķiroto atkritumu savākšanai atkritumu poligonā “Cinīši””, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/05

 


 

4. “Membrānu mīkstinātāju inhibitoru piegāde”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/04

 


 

3. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/03

 


 

2. „Potenciālo materiālresursu izmantošanas apjomu palielināšanas risinājumu detalizācijas izstrāde, vides un ekonomisko faktoru ietekmes prognozēšanai”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/07

 


 

CENU APTAUJA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2016.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 


 

1. „Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2016/01