PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija” ziedojumus un dāvinājumus neveic.