SĪKDATNES POLITIKASabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija” ziedojumus un dāvinājumus neveic.