SĪKDATNES POLITIKA


5. „Papildus ķimikāliju un rezerves daļu piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai 2014.gadā”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2013/05


4. „Par degvielas iegādi SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2013/03


3. „Infiltrāta attīrīšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši”.


2. „Ķimikāliju un rezerves daļu piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”.


1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” vides monitoringa darbi.