SĪKDATNES POLITIKA


4. “Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”.

 

 


 

3. „Par degvielas iegādi SIA „AADSO” vajadzībām”.

 

 


2. Ielu apgaismojuma "LED" gaismekļu piegāde.

 

______________________________________________________________________________________________

1. Infiltrāta attīrīšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši”.