SĪKDATNES POLITIKA


 

 

9. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” vides monitoringa darbi.


8.  Par degvielas iegādi SIA „AADSO” vajadzībām.


7. Infiltrāta attīrīšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši”.


6. Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.


5. Fiziskās apsardzes pakalpojumi.


4. Fiziskās apsardzes pakalpojumi.


3. Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros.


2. Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros.


1. Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros.