SĪKDATNES POLITIKA


Jaunie iepirkumi:

IZSOLE
8. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai", identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/11
9. ”Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2019.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/12
10. “Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūve, remonts un membrānu moduļu nomaiņa”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/13