Jaunie iepirkumi:

 

4. “Vides stāvokļa novērtēšana un monitoringa darbu veikšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/05

5. “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde projektam “Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/06

ATKLĀTS KONKURSS „ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM” Identifikācijas numurs SIA AADSO 2018/07
6. “Ģeosintētiskā materiāla piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonam „Cinīši””. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2018/8