PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

Jaunie iepirkumi:

 

14. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/15

 

ATKLĀTA KONKURSA
zem ES līmeņa
„Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”
Identifikācijas numurs SIA AADSO 2018/01

 

UZAICINĀJUMS (TIRGUS IZPĒTE)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”  
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2018.gadu”

 

15. “Sārmaino un skābes membrānu mazgāšanas līdzekļu (Cleaner eco A un Cleaner eco C) piegāde”, ID Nr. SIA AADSO 2018/02

 

16. “Ķimikāliju piegāde atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” jaunās reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”, ID Nr. SIA AADSO 2018/03

 

17. “Membrānu mīkstinātāju un membrānu kondicionieru (reaģentu) piegāde”, ID Nr. SIA AADSO 2018/04

 

18. “Vides stāvokļa novērtēšana un monitoringa darbu veikšana sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/05