SĪKDATNES POLITIKA


Jaunie iepirkumi (ar iepirkumu plāniem var iepazīties ww.eis.gov.lv):

 

ATKLĀTS KONKURSS "Dažāda tilpuma sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā", ID Nr. SIA AADSO 2019/05

Visa informācijas par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20311

 

Iepirkums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, ID Nr.SIA AADSO 2019/06

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22427

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Lietota kravas furgona iegāde SIA “AADSO” vajadzībām”, ID Nr. AADSO 2019/03N