SĪKDATNES POLITIKA


Jaunie iepirkumi (ar iepirkumu plāniem un izsludinātiem iepirkumiem var iepazīties https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353):

 

Iepirkums "Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Augšdaugavas novada, Naujenes pagasta un Daugavpils valstspilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/004

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "Par atkritumu vedēja (15–16 m3) piegādi”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/5

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Nereglementētais iepirkums "Sadzīves atkritumu maisu iegāde SIA “AADSO” atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2022/03 N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 

Iepirkums "Lietota konteinervedēja piegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/7

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "Par frontālā iekrāvēja ar papildaprīkojumu piegādi SAM 5.2.1.2. ietvaros”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/6

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/8

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Atklāts konkurss "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/10

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

 

Nereglementētais iepirkums "Biroja konteinera iegāde SIA “AADSO” apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2022/04 N
1) Uzaicinājums
2) Konteinera skice

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Iepirkums “Par dabasgāzes piegādi SIA “AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/12

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/11

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353