PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

Jaunie iepirkumi:


12. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2018.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/14

 

13. “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem 2018.gadā”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/02

 

14. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/15

 

ATKLĀTS KONKURSS

„Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”, Identifikācijas Nr. SIA AADSO 2017/16