PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

Jaunie iepirkumi:

 

8. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/11”

 

9. “Membrānu kondicionieru piegāde”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/9

 

10. “Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana plānotai darbībai “Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/13

 

ATKLĀTS KONKURSS

“Materiāltehniskās bāzes noma SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/12

 

11. “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai”. Identifikācijas Nr.SIA AADSO 2017/05