SĪKDATNES POLITIKA


Kas ir atkritumi?


Atkritumi ir jebkura viela vai priekšmets, no kuriem to īpašnieks atbrīvojas, kad tās viņiem vairs nav vajadzīgas. Viens Latvijas iedzīvotājs gadā rada 377 kg sadzīves atkritumu (Eurostat dati). Apmēram 70% no sadzīves atkritumu tilpuma ir pārstrādājami, ja vien nonāk šķirošanas konteineros.


Kā iedala atritumus?


o    Pēc izcelsmes – 1) sadzīves, 2) rūpnieciskie, 3) speciālie;
o    Pēc bīstamības – 1) inertie, 2) mazbīstamie, 3) bīstamie;
o    Pēc izmantošanas veida – 1) kompostējamie, 2) sadedzināmie, 3) pārstrādājamie;
o    Pēc sastāva – 1) organiskie, 2) neorganiskie, 3) kompozītmateriāli.


Kāpēc vajag šķirot?


1. Ar izlietotā iepakojuma atšķirošanu mēs samazinām kopējo atkritumu apjomu, kurš nonāk izgāztuvēs;
2. Izlietotā iepakojuma atšķirošana ir veids, kā varam taupīt dabas resursus – no izlietotā iepakojuma var atkārtoti    saražot jaunu iepakojumu vai citas preces;
3. Ekonomiskais izdevīgums – jo vairāk mājsaimniecībās izlietotā iepakojuma tiks atšķirots, jo mazāk iedzīvotājam būs jāmaksā par atkritumu izvešanu.


Vai Latvijā notiek iepakojuma pārstrāde?


Jā, Latvijā ir labas plastmasas pudeļu (PET) un plēvju, kā arī papīra un kartona pārstrādes iespējas, bet Latvijas Zaļā punkta partneru savāktais stikls tiek pārstrādāts Lietuvā.