SĪKDATNES POLITIKA


 

Nereglamentētais iepirkums “Žāvēšanas skapja piegāde SIA “AADSO” darbinieku vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2023/1 N”

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 

Nereglamentētais iepirkums “Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2023.gadu”, ID Nr.  AADSO 2023/02N

UZAICINĀJUMS

LĒMUMS

 

Tirgus izpēte un līgumcenas priekšizpēte " Specializētās tehnikas vienības iegāde pārstrādes galaprodukta dalīšanai frakcijās vajadzībām ", ID Nr.AADSO 2023/3 N

Visa informācija i pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98462

 

Nereglamentētais iepirkums “Lietotu sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2023/4 N”

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Nereglamentētais iepirkums “Sadzīves atkritumu maisu iegāde SIA “AADSO” atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2023/5 N”

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 

Nereglamentētais iepirkums “Par Līguma “Par Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes izveidi poligonā “Cinīši” (SAM 5.2.1.2. ietvaros)” ietvaros iesniegto sadārdzinājumu juridisko izvērtējumu”, ID Nr.  AADSO 2023/6 N”

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 

Tirgus izpēte un līgumcenas priekšizpēte "Materiāltehniskā aprīkojuma noma atkritumu apsaimniekošanas darbību nodrošināšanai", ID Nr.AADSO 2023/7 N

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353