SĪKDATNES POLITIKA


 

Nereglamentētais iepirkums “Žāvēšanas skapja piegāde SIA “AADSO” darbinieku vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2023/1 N”

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ

 

Nereglamentētais iepirkums “Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2023.gadu”, ID Nr.  AADSO 2023/02N

UZAICINĀJUMS

LĒMUMS