SĪKDATNES POLITIKA


ATKLĀTS KONKURSS "Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2023.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/19

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par dabasgāzes piegādi SIA “AADSO” vajadzībām 2023.gadam”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/18

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2023.gadā”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/17

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Darbinieku veselības apdrošināšana 2023.gadā””, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/16

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


ATKLĀTS KONKURSS "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM 2023.GADAM”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/15

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Tirgus izpēte un līgumcenas priekšizpēte "Dabasgāzes piegāde" , identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/08 N

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Tirgus izpēte un līgumcenas priekšizpēte "Elektroenerģijas piegāde" , identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/07 N

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklats konkurss “Materialtehniskā aprīkojuma noma atkritumu apsaimniekošanas darbību nodrošināšanai”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/14

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par sašķidrinātās naftas gāzes apgādes sistēmas ierīkošanu 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/13

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par dabasgāzes piegādi SIA “AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/12

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/11

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurss "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/10

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurss "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM ”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/8

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Iepirkums "Lietota konteinervedēja piegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/7

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Nereglamentēta iepirkuma procedūra “Gāzes apkures katlu tehniskā apkope 1.pasažieru ielā 4A, Daugavpilī”, ID Nr.  AADSO 2022/06 N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Atklāts konkurss "Par frontālā iekrāvēja ar papildaprīkojumu piegādi SAM 5.2.1.2. ietvaros”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/6

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Atklāts konkurss "Par atkritumu vedēja (15–16 m3) piegādi”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/5

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Nereglementētais iepirkums "Biroja konteinera iegāde SIA “AADSO” apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2022/04 N
1) Uzaicinājums
2) Konteinera skice

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Iepirkums "Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Augšdaugavas novada, Naujenes pagasta un Daugavpils valstspilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/004

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353


Nereglementētais iepirkums "Sadzīves atkritumu maisu iegāde SIA “AADSO” atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2022/03 N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Atklāts konkurss "Reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtu apkope un nepieciešamo rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/03

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

Nolikuma Grozīumi Nr.1


Atklāts konkurss "Ķimikāliju piegāde reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas uzturēšanai”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/02

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1353

Nolikuma Grozīumi Nr.1


Atklāts konkurss "DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2022/01

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50593


Nereglementētais iepirkums „Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2022.gadu”, ID Nr.  AADSO 2022/02N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ


Nereglementētais iepirkums "Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteineru piegāde Augšdaugavas novada, Skrudalienas pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām”, ID Nr.  AADSO 2022/01 N

UZAICINĀJUMS

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UZAICINĀJUMĀ