SĪKDATNES POLITIKA


 

Iepirkums “Atkritumu izvešanas automašīnas noma”, ID Nr.SIA AADSO 2019/09

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29950


Iepirkums “Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Cinīši” 2020.gadā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/08

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29945


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Lietota kravas furgona iegāde SIA “AADSO” vajadzībām”, ID Nr. AADSO 2019/03N

Iepirkums “Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” autotransporta darbības nodrošināšanai 2020.gadā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/07

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/29930


Iepirkums “Par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši” teritorijas vides stāvokļa novērtēšanu un monitoringa darbu veikšanu”, ID Nr.SIA AADSO 2019/06

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22427


ATKLĀTS KONKURSS "Dažāda tilpuma sadzīves atkritumu konteineru piegāde sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā", ID Nr. SIA AADSO 2019/05

Visa informācijas par atklātu konkursu ir publiski pieejama


IEPIRKUMS “Konteineru iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/04

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19505


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:
„Zvērināta revidenta pakalpojumi par 2019.gadu”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU


IEPIRKUMS “Lietotu dažāda tilpuma plastmasas atkritumu konteinerus Daugavpils novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr. SIA AADSO 2019/03

Visa informācija par iepirkumu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17502


ATKLĀTS KONKURSS “ DEGVIELAS PIEGĀDE sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā”, ID Nr.SIA AADSO 2019/02

Visa informācija par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16975


ATKLĀTS KONKURSS "ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA „AADSO” VAJADZĪBĀM", ID Nr. SIA AADSO 2019/01

Visa informācijas par atklātu konkursu ir publiski pieejama

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16925


1. „Sadzīves atkritumu maisu iegāde SIA “AADSO” atkritumu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, ID Nr.  AADSO 2019/01N